English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢

 اهداف (Goals):

به‌منظور بهره‌مندی از چشم‌انداز روشن برای آینده مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت برنامه راهبردی تنظیم نموده که اهداف اصلی ما ازجمله ارتقا دانش و همکاری درزمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را در بین سیاست‌گذاران حوزه سلامت، عموم مردم و محققان در داخل و خارج از دانشگاه را دربر می‌گیرد.