برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کتب تألیفی

 

1-عنوان: « راهنمای ارتقاء عملکرد  تصفیه خانه‌های آب آشامیدنی و نگهداری از شبکه های تامین آب و بهسازی «

   مترجمین :امیر حسین محوی، زهرا درخشان، امیر محمدی

 

 

2-عنوان: «تصفیه خانه های فاضلاب،طراحی، نگهداری و بهره‌برداری «

مترجمین :محمد مهدی امین، فاطمه نبوی، امیر محمدی

 

 

 

3-عنوان: «زیست فناوری در محیط زیست-اصول،مبانی و کاربردها«

مؤلفین: دکتر مهدی مختاری، دکتر لیدا رفعتی، دکتر امیر محمدی

 

4- عنوان: «بهداشت در بلایا«

مؤلفین: دکتر علی عبداله نژاد،دکتر بابک شیراوند،دکتر نگار جعفری،دکتر امیر محمدی،دکتر فرزاد فنایی،دکتر محمد میری

تنظیمات قالب