برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارشناس امور پژوهشی:

نام و نام خانوادگی: سیما دهقانی   

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

سمت: کارشناس امور پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

تلفن:04433469931-4303

آدرس ایمیل: simadehghani1990@yahoo.com

آدرس محل کار: بلوار مدرس، خیابان ارشاد، بیمارستان امام خمینی ارومیه، پژوهشکده تحقیقات بالینی

 

 

تنظیمات قالب