برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

چشم‌انداز یا دورنما ( Vision ):

این مرکز قصد دارد با انجام پژوهش‌های کاربردی در سطح استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حیطه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و با تأکید بر اصل عدالت در سلامت و اجتماعی‌ شدن سلامت و با محوریت Health in all  در راستای تأمین، حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه نقش مؤثری را ایفا نموده و در طی ۵ سال آینده به یکی از مراکز تحقیقاتی برتر کشور در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت تبدیل شود.

تنظیمات قالب