برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معاونت پژوهشی:

نام و نام خانوادگی: دکتر مجید بابائی

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم اقتصادی

سمت: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

آدرس ایمیل: babaei.m@umsu.ac.ir

سامانه علم سنجی

شماره تماس:04433469931-4303

آدرس محل کار: بلوار مدرس، خیابان ارشاد، بیمارستان امام خمینی ارومیه، پژوهشکده تحقیقات بالینی

تنظیمات قالب