برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

       اولویت های پژوهشی

 

 • عوامل اجتماعی-اقتصادی تعیین‌کننده سلامت (اشتغال، تحصیلات، درآمد،تورم،شاخص توسعه انسانی،نسبت شهرنشینی، امنیت غذایی، مسکن و عدالت در سلامت )
 • اپیدمیولوژی عوامل خطر سلامت، ناهنجاری‌ها، آسیب‌ها و حوادث
 • پیشگیری از عوامل خطر بیماری‌زا، ناهنجاری‌ها، بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، آسیب‌ها و حوادث
 • مطالعات اپیدمیولوژیک محیطی و پایش آلاینده های محیطی در آب، خاک و هوا 
 • سبک زندگی سالم (فعالیت بدنی، تغذیه، استرس و دخانیات) ارتقا کمی و کیفی سلامت
 • سوء‌مصرف مواد، داروها، روان گردان‌ها، دخانیات، الکل و آسیب‌های وابسته
 • آسیب‌های اجتماعی، خشونت، طلاق و بزهکاری
 • اپیدمیولوژی غربالگری و آموزش بیماری‌های منتقل‌شونده از راه جنسی
 •  سلامت خانواده (مادران و فرزندآوری،کودکان و سالمندان)
 • سلامت روان
 •  تعیین نیازهای سلامت و آموزش جامعه، افراد در معرض خطر و بیماران
 • توانمندسازی مردم برای حفظ و ارتقا سطح سلامت
 •  شناسایی عوامل خطر زمینه‌ساز بیماری‌های مزمن و سرطان‌ها و غربالگری و پیشگیری
 • کیفیت زندگی بیماران و اعضای خانواده در بیماری‌های مزمن و سرطان‌ها (شامل توانبخشی و بازتوانی در بیماری‌ها)
 •  نظام سلامت ( شاخص‌های سلامت و بیماری، مدیریت اولویت‌ها و ارزشیابی حیطه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی)
 • کارایی خدمات بهداشتی درمانی ( ارائه، دسترسی، استفاده، کارایی، پاسخگویی، رضایت و جنبه‌های اقتصادی/ اجتماعی و مشارکت مردمی و همکاری بین‌بخشی
 • قیمت گذاری خدمات (پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان های دولتی، بیمارستان های خصوصی و... و بار اقتصادی بیماری‌ها و نظام مراقبت از بیماری‌ها)


    فایل PDF

تنظیمات قالب