برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تاریخچه:

امروزه یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعه هر جامعه سرمایه انسانی آن جامعه است که در صورت بهره‌‌مندی این سرمایه از سلامت، کارایی جامعه افزایش می­‌یابد. سلامت به معنی برخورداری کامل از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است. امروزه دیدگاه‌های سلامت گسترش یافته و تعیین­ کننده­‌های اجتماعی سلامت حتی گاهی بیشتر از عوامل بیولوژیک بر سلامت انسان‌ها نقش دارند. اما به دلیل اینکه اکثر این عوامل درک نشده و به تقاضا تبدیل نمی‌شود مورد غفلت قرار گرفته است.

لذا دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در برنامه‌ای که برای ۵ سال دوم فعالیت خود تنظیم نموده است در نظر دارد، گام‌­های مؤثرتری با ارتقاء امکانات مادی و معنوی مرکز، افزایش هماهنگی­‌های بین بخشی مردمی، فراسازمانی، دانشجویی و بین‌المللی و همچنین انجام پژوهش‌های کاربردی در سطح جامعه در راستای اعتلای تعیین‌کننده‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت بردارد.

به استناد رأی صادره در دویست‌وبیست‌و‌چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورخ 1392/02/22 با تأسیس مرکز تحقیقات موافقت اصولی و به استناد رأی صادره در دویست‌وپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ 1395/09/25 موافقت قطعی به عمل آمد و در حال حاضر جز مراکز تحقیقاتی پیشنهادی پژوهشکده تحقیقات بالینی در دستور کار شورای گسترش قرار دارد.

تنظیمات قالب