برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

دکتر صابر قلی‌زاده

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

آدرس ایمیل: sabergholizadeh@yahoo.com

شماره تماس: 04431937224

آدرس محل کار: ارومیه، بلوار رسالت، انتهای کوی اورژانس، ستاد دانشگاه، ساختمان معاونت تحقیقات و فن‌آوری

علم سنجی

 


دکتر ایرج محبی

رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مدرک تحصیلی:  دکتری تخصصی طب کار

آدرس ایمیل: mohebbi_iraj@yahoo.co.uk

شماره تماس: 4303-04433469931

آدرس محل کار: ارومیه،‌خیابان کاشانی، مرکز تخصصی طب کار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

علم سنجی

 


دکتر سیامک عقلمند 

رتبه علمی :دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مدرک تحصیلی:  دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آدرس ایمیل: aglmand.si@gmail.com

شماره تماس: 4303-04433469931

آدرس محل کار: بلوار مدرس، خیابان ارشاد، بیمارستان امام خمینی ارومیه، پژوهشکده تحقیقات بالینی

علم سنجی

 


دکتر احمدرضا افشار  

رتبه علمی :استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مدرک تحصیلی:  متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)، فلوشیپ جراحی دست

آدرس ایمیل: afshar_ah@umsu.ac.ir

شماره تماس: 4303-04433469931

آدرس محل کار: بلوار مدرس، خیابان ارشاد، بیمارستان امام خمینی ارومیه، پژوهشکده تحقیقات بالینی

علم سنجی

تنظیمات قالب